V502 (Fig)

V502 (Fig)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 92, 86, 93 (5C565D)

LAB вредност: 37.15, 4.51, -2.76

Exact NCS shade: 7207-R39B

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 7010-R30B

ΔE за стандардна нијанса: 2.8