X306 (Couscous)

X306 (Couscous)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 239, 218, 181 (EFDAB5)

LAB вредност: 88.53, 2.62, 20.16

Exact NCS shade: 0913-Y20R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1015-Y10R

ΔE за стандардна нијанса: 1.7