X308 (Bearnaise)

X308 (Bearnaise)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 3

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 241, 203, 133 (F1CB85)

LAB вредност: 84.43, 6.68, 38.34

Exact NCS shade: 1032-Y15R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1030-Y10R

ΔE за стандардна нијанса: 2