X337 (Peony)

X337 (Peony)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 225, 197, 212 (E1C5D4)

LAB вредност: 83.27, 12.33, -2.42

Exact NCS shade: 0920-R25B

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1020-R30B

ΔE за стандардна нијанса: 2