X342 (Hyacinth)

X342 (Hyacinth)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Interior Colours Card


База на бојата: A

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 196, 179, 209 (C4B3D1)

LAB вредност: 76.12, 11.36, -11.33

Exact NCS shade: 1425-R47B

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1030-R50B

ΔE за стандардна нијанса: 1.8