X348 (Ladylike)

X348 (Ladylike)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 199, 205, 223 (C7CDDF)

LAB вредност: 82.80, 0.84, -9.29

Exact NCS shade: 1215-R68B

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 0520-R70B

ΔE за стандардна нијанса: 3.4