X370 (Tiffany)

X370 (Tiffany)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 170, 208, 200 (AAD0C8)

LAB вредност: 80.34, -14.78, -1.89

Exact NCS shade: 1421-B62G

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1020-B60G

ΔE за стандардна нијанса: 2.8