X381 (Aloe)

X381 (Aloe)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 212, 222, 183 (D4DEB7)

LAB вредност: 86.98, -9.21, 16.33

Exact NCS shade: 0919-G38Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1020-G40Y

ΔE за стандардна нијанса: 2.4