X385 (Monsoon)

X385 (Monsoon)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 200, 205, 181 (C8CDB5)

LAB вредност: 81.73, -4.98, 10.19

Exact NCS shade: 1611-G44Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1510-G40Y

ΔE за стандардна нијанса: 1.3