X386 (Üsküdar)

X386 (Üsküdar)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 222, 224, 211 (DEE0D3)

LAB вредност: 89.01, -2.55, 5.85

Exact NCS shade: 1005-G50Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1005-G60Y

ΔE за стандардна нијанса: 0.5