X388 (Chablis)

X388 (Chablis)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Interior Colours Card


База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 235, 234, 191 (EBEABF)

LAB вредност: 91.91, -5.48, 19.31

Exact NCS shade: 0615-G73Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 0515-G60Y

ΔE за стандардна нијанса: 1.2