X395 (Playa)

X395 (Playa)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 213, 188, 154 (D5BC9A)

LAB вредност: 78.44, 5.41, 19.92

Exact NCS shade: 1915-Y25R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1515-Y30R

ΔE за стандардна нијанса: 2.3