X397 (Pie)

X397 (Pie)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 239, 208, 136 (EFD088)

LAB вредност: 85.44, 3.36, 38.02

Exact NCS shade: 1031-Y06R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1030-Y10R

ΔE за стандардна нијанса: 2.5