X403 (Pusta)

X403 (Pusta)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 236, 191, 146 (ECBF92)

LAB вредност: 81.44, 11.63, 28.65

Exact NCS shade: 1225-Y32R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1030-Y30R

ΔE за стандардна нијанса: 1.7