X420 (Maiden)

X420 (Maiden)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 207, 185, 175 (CFB9AF)

LAB вредност: 77.55, 6.80, 8.27

Exact NCS shade: 1910-Y70R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 2010-Y70R

ΔE за стандардна нијанса: 0.8