X425 (Blueberry milk)

X425 (Blueberry milk)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 178, 158, 175 (B29EAF)

LAB вредност: 68.18, 10.56, -5.01

Exact NCS shade: 2718-R35B

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 2020-R40B

ΔE за стандардна нијанса: 4.1