X438 (Secret)

X438 (Secret)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 182, 195, 198 (B6C3C6)

LAB вредност: 78.17, -4.00, -3.54

Exact NCS shade: 2008-B11G

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 2010-B10G

ΔE за стандардна нијанса: 1