X440 (Haiku)

X440 (Haiku)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 213, 218, 216 (D5DAD8)

LAB вредност: 86.95, -2.06, 0.15

Exact NCS shade: 1203-B89G

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1002-B50G

ΔE за стандардна нијанса: 1.6