X445 (Lido)

X445 (Lido)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 180, 193, 179 (B4C1B3)

LAB вредност: 76.92, -6.83, 4.47

Exact NCS shade: 2210-G09Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 2010-G

ΔE за стандардна нијанса: 1.2