X450 (Trek)

X450 (Trek)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 216, 216, 201 (D8D8C9)

LAB вредност: 86.24, -1.72, 6.72

Exact NCS shade: 1305-G75Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1505-G80Y

ΔE за стандардна нијанса: 1.3