X454 (Rice)

X454 (Rice)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 221, 212, 188 (DDD4BC)

LAB вредност: 85.56, 0.26, 12.31

Exact NCS shade: 1407-Y08R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1510-Y

ΔE за стандардна нијанса: 2.4