X459 (Dream)

X459 (Dream)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 208, 198, 177 (D0C6B1)

LAB вредност: 80.74, 0.92, 11.12

Exact NCS shade: 1907-Y14R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 2005-Y10R

ΔE за стандардна нијанса: 1.8