X462 (Chip)

X462 (Chip)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 225, 204, 175 (E1CCAF)

LAB вредност: 83.71, 4.27, 16.78

Exact NCS shade: 1411-Y28R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1510-Y30R

ΔE за стандардна нијанса: 1.4