X487 (Plaster)

X487 (Plaster)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 200, 198, 189 (C8C6BD)

LAB вредност: 80.27, -0.15, 4.31

Exact NCS shade: 2103-Y01R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 2002-Y

ΔE за стандардна нијанса: 0.6