X501 (Aubergine)

X501 (Aubergine)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 75, 67, 66 (4B4342)

LAB вредност: 28.47, 3.72, 2.02

Exact NCS shade: 8304-Y92R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 8505-Y80R

ΔE за стандардна нијанса: 2.7