Y308 (Eggnog)

Y308 (Eggnog)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 3

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 247, 222, 161 (F7DEA1)

LAB вредност: 89.69, 2.09, 31.48

Exact NCS shade: 0723-Y11R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 0520-Y10R

ΔE за стандардна нијанса: 2.7