Y319 (Apple blossom)

Y319 (Apple blossom)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 244, 229, 220 (F4E5DC)

LAB вредност: 92.30, 4.41, 6.25

Exact NCS shade: 0507-Y69R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 0505-Y70R

ΔE за стандардна нијанса: 1.6