Y335 (Bubble Gum)

Y335 (Bubble Gum)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 235, 221, 228 (EBDDE4)

LAB вредност: 89.95, 5.90, -0.89

Exact NCS shade: 0609-R23B

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 0510-R30B

ΔE за стандардна нијанса: 1.2