Y339 (Mauve)

Y339 (Mauve)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 234, 223, 234 (EADFEA)

LAB вредност: 90.49, 5.75, -3.06

Exact NCS shade: 0511-R36B

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 0510-R40B

ΔE за стандардна нијанса: 1.3