Y348 (Veil)

Y348 (Veil)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 215, 219, 230 (D7DBE6)

LAB вредност: 87.67, 0.46, -5.62

Exact NCS shade: 0909-R68B

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 0907-R70B

ΔE за стандардна нијанса: 1.9