Y354 (Cumulus)

Y354 (Cumulus)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 198, 215, 230 (C6D7E6)

LAB вредност: 85.42, -3.81, -8.81

Exact NCS shade: 0915-R89B

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1015-R90B

ΔE за стандардна нијанса: 1.4