Y370 (Capri)

Y370 (Capri)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 194, 224, 213 (C2E0D5)

LAB вредност: 86.71, -12.59, 1.15

Exact NCS shade: 0916-B79G

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1015-B80G

ΔE за стандардна нијанса: 1.3