Y383 (Cucumber)

Y383 (Cucumber)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 229, 234, 209 (E5EAD1)

LAB вредност: 91.77, -5.38, 10.31

Exact NCS shade: 0611-G41Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 0510-G50Y

ΔE за стандардна нијанса: 1.1