Y388 (Sambuca)

Y388 (Sambuca)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Interior Colours Card


База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 247, 245, 220 (F7F5DC)

LAB вредност: 96.16, -2.60, 11.25

Exact NCS shade: 0307-G82Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 0507-G80Y

ΔE за стандардна нијанса: 1.8