Y396 (Travertine)

Y396 (Travertine)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Tunto Colour Card


База на бојата: A

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 219, 198, 165 (DBC6A5)

LAB вредност: 81.59, 3.25, 18.83

Exact NCS shade: 1613-Y20R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1515-Y20R

ΔE за стандардна нијанса: 1.6