Y399 (Cashew)

Y399 (Cashew)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 239, 217, 191 (EFD9BF)

LAB вредност: 88.54, 4.25, 15.42

Exact NCS shade: 0810-Y32R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1010-Y30R

ΔE за стандардна нијанса: 1.5