Y406 (Riviera)

Y406 (Riviera)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Interior Colours Card


База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 242, 220, 201 (F2DCC9)

LAB вредност: 89.69, 5.38, 11.98

Exact NCS shade: 0709-Y48R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 0510-Y50R

ΔE за стандардна нијанса: 1.3