Y411 (Milkshake)

Y411 (Milkshake)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Interior Colours Card


База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 234, 206, 199 (EACEC7)

LAB вредност: 85.77, 9.23, 7.81

Exact NCS shade: 0813-Y82R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1015-Y80R

ΔE за стандардна нијанса: 2.4