Y415 (Carnosa)

Y415 (Carnosa)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 218, 187, 182 (DABBB6)

LAB вредност: 79.38, 10.77, 7.49

Exact NCS shade: 1415-Y87R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1515-Y90R

ΔE за стандардна нијанса: 1.3