Y421 (Orchid)

Y421 (Orchid)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 235, 208, 212 (EBD0D4)

LAB вредност: 86.66, 10.60, 2.45

Exact NCS shade: 0616-R07B

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 0515-R10B

ΔE за стандардна нијанса: 1.7