Y441 (Aquarelle)

Y441 (Aquarelle)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 196, 212, 213 (C4D4D5)

LAB вредност: 83.89, -5.62, -2.88

Exact NCS shade: 1309-B32G

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1010-B10G

ΔE за стандардна нијанса: 1.8