Y453 (Pear)

Y453 (Pear)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 220, 213, 186 (DCD5BA)

LAB вредност: 85.76, -1.17, 13.39

Exact NCS shade: 1309-G92Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1510-G90Y

ΔE за стандардна нијанса: 1.8