Y458 (Merino)

Y458 (Merino)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 229, 225, 212 (E5E1D4)

LAB вредност: 89.87, -0.34, 6.27

Exact NCS shade: 1003-Y04R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 0804-G90Y

ΔE за стандардна нијанса: 1.6