Y462 (Tofu)

Y462 (Tofu)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 230, 221, 206 (E6DDCE)

LAB вредност: 89.02, 1.05, 8.16

Exact NCS shade: 1004-Y28R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1005-Y30R

ΔE за стандардна нијанса: 1.5