Y467 (Shawl)

Y467 (Shawl)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 213, 204, 196 (D5CCC4)

LAB вредност: 83.19, 2.17, 5.22

Exact NCS shade: 1604-Y55R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1505-Y60R

ΔE за стандардна нијанса: 1.2