Y481 (Cloud)

Y481 (Cloud)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: AL

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 229, 226, 223 (E5E2DF)

LAB вредност: 90.33, 0.90, 1.83

Exact NCS shade: 0902-Y57R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1002-R

ΔE за стандардна нијанса: 1.9