Y487 (Piazza)

Y487 (Piazza)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 215, 212, 202 (D7D4CA)

LAB вредност: 85.26, -0.02, 4.81

Exact NCS shade: 1503-Y09R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1502-Y

ΔE за стандардна нијанса: 1