Y497 (Toro)

Y497 (Toro)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 74, 73, 68 (4A4944)

LAB вредност: 30.29, 0.00, 2.97

Exact NCS shade: 8303-G87Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 8502-Y

ΔE за стандардна нијанса: 1.1