Y498 (Indian Ink)

Y498 (Indian Ink)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 62, 62, 63 (3E3E3F)

LAB вредност: 25.16, 0.11, -0.40

Exact NCS shade: 8900-N

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 9000-N

ΔE за стандардна нијанса: 1