Y500 (Wrought iron)

Y500 (Wrought iron)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: C

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 78, 81, 84 (4E5154)

LAB вредност: 33.69, -0.67, -2.51

Exact NCS shade: 7903-R95B

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 7502-B

ΔE за стандардна нијанса: 4.6